Status Permohonan

Sila masukkan nombor kad pengenalan anda untuk menyemak status aplikasi SamaBantu

Jumlah pemohon telah mendaftar
Jumlah pemohon yang telah diluluskan 21
Jumlah pemohon yang masih diproses 59
Jumlah pemohon yang telah ditolak 365