Borang pendaftaran

Bilangan Pendaftaran Diluluskan
23
Bilangan Pendaftaran
447
Bilangan Pendaftaran Ditolak
365
Bilangan
Menunggu
59

Sila baca syarat-syarat berikut dan tekan ‘setuju’ untuk meneruskan pendaftaran.Langkah 1 dari 2

SamaBantu merupakan platform pengumpulan dan pengagihan sumbangan orang ramai untuk golongan yang kehilangan pekerjaan disebabkan wabak Covid-19.

Pengagihan wang tunai adalah terhad kepada jumlah dana terkumpul di dalam tabung SamaBantu.

Wang tunai yang diagihkan adalah bergantung kepada jumpa dana terkumpul hasil dari sumbangan orang-ramai.

Jumlah pendaftaran adalah terhad.

Bilangan pendaftaran yang diluluskan adalah terhad pada setiap bulan. Sekiranya pendaftaran diterima selepas had maksima dicapai, nama akan diletakkan di dalam senarai menunggu.

Penyemakan semula pendaftaran yang telah diluluskan.

Setiap pendaftar yang telah menerima bantuan dari SamaBantu dikehendaki memuat naik Sijil SamaBantu di media sosial sebagai bukti penerimaan bantuan yang sah, disahkan oleh orang-ramai dan untuk terus menerima bantuan dari SamaBantu untuk bulan-bulan berikutnya.

Setuju Tidak Setuju